Waarom Dariza

Voor 1985 was er een kweekschool en een kleuterkweekschool met hun specifieke didactiek en methoden. Sinds 1985 is de basisschool ontwikkeld en is er een gezamenlijke opleiding ontstaan: de PABO.Veel specifieke onderwijsvaardigheden, die bij de kleuterkweekschool aangeleerd werden, raakten sindsdien verloren. Bijvoorbeeld zang-, ritme/ritmiek- en spellessen.

In bijna iedere basisschool is er, vanuit overheidswege verplicht, een uitstekend ingerichte speel/gymzaal. Daarentegen zijn er door bovenstaande veranderingen regelmatig minder goed "uitgeruste" leerkrachten die, door gebrek aan educatie op deze ontwikkelingsgebieden, optimaal van deze ruimtes gebruik kunnen maken. In de praktijk betekent dat, dat met name jonge startende leerkrachten (en soms ook oudere leerkrachten) graag in de speel/gymzaal de kinderen deze vaardigheden op verschillende vakgebieden zouden willen aanleren, maar niet ( meer) weten hoe ze dit moeten doen. Ook de leerlijnen erin zijn onbekend. Daardoor kan het zijn, dat leerkrachten de leerlingen zelden andere activiteiten aanbieden dan gymlessen: de zo waardevolle zanglessen, de spellessen, de ritme/ritmieklessen en dansante vorming dreigen verloren te gaan. Vanuit het onderwijsveld blijkt er steeds meer behoefte te zijn juist deze muzikaal/creatieve vakken te ontwikkelen.

Speciaal voor deze leerkrachten is de DaRiZa cursus ontwikkeld.

Uitbreiding: vanaf augustus 2012 is het al bestaande cursusaanbod van Dariza voor groep 1 t/m 4 uitgebreid tot een complete muziekleerlijn voor groep 1 t/m 8 dat onder andere digitaal kan worden aangeboden.

Scholen, die zich met hun team verder willen ontwikkelen op muzikaal gebied, kunnen zich met deze cursus professionaliseren.

Gerealiseerd door Vydel.