Trudy Persoon

Trudy PersoonTrudy Persoon is ruim 30 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Ze heeft als leerkracht vele jaren ervaring opgedaan door het geven van dansante vorminglessen, zang- en spellessen en ritmelessen aan leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs. Daarnaast speelt ze zelf accordeon, gitaar en djembé en schrijft en speelt ze cabaret.

Sinds de invoering van het basisonderwijs in 1985 merkt Trudy dat veel Pabo studenten onvoldoende tot geen informatie krijgen m.b.t. de muzisch/creatieve vakken. Deze vakgebieden behoren tot de verworvenheden van het jonge kind en zij horen ook in de basis van het onderwijs thuis. Daarom heeft zij het initiatief genomen om aan de hand van haar eigen ervaringen de Dans/Ritme/Zang cursus met bijbehorende map te ontwikkelen. Met het resultaat dat ze sinds 2008 Dariza cursussen geeft.

Gerealiseerd door Vydel.