Cursus

Leerkrachten kunnen in 4 dag/avonddelen kennis maken met drie verschillende muzikale pijlers.

Deze pijlers zijn: dans,zang en theorie/muziekinstrumenten/ritme.

Iedere cursusbijeenkomst begint met een korte, theoretische,soms digitale inleiding en erna veel praktisch bezig zijn met het inoefenen van vaardigheden.


Eerste cursusbijeenkomst.

Er wordt gestart met de uitleg van de inhoud van een USB stick. Op de USB stick staan veel lessen verdeeld over 3 pijlers: dans, zang en theorielessen en muziekinstrumentenlessen voor groep 1 t/m 8. Deze lessen kunnen na de uitleg via de server en smartbord van de school aangeboden worden.

Voor de pauze: kinderdans onderbouw

Er worden tijdens deze bijeenkomst een aantal danslessen uitgewerkt. De les- en bewegingsvormen van deze dansen staan soms vast. De muziek stimuleert om tot bewegingen te komen. Bij enkele lessen worden lesmaterialen gebruikt.

Na de pauze: expressieve dansvormen voor midden-en bovenbouw 

Tweede cursusbijeenkomst.

 
Voor de pauze: zanglessen onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Liedjes worden d.m.v. diverse oefeningen aangeleerd. Het aan te leren lied staat tijdens deze lessen centraal. De gekozen oefeningen bepalen het te behalen lesdoel. 

Na de pauze: muziek theorielessen en gebruik muziekinstrumenten

Liedjes worden aangeleerd met daarin veel aandacht voor de theorie binnen een les en het gebruik van muziekinstrumenten. De gekozen oefeningen bepalen het te behalen lesdoel.

Derde cursusbijeenkomst.

Voor de pauze: kinderdans

Frasering... het verdelen van een lied of dans in stukken en daar op bewegen, staat tijdens deze les centraal. De dansstructuur, tellen en samenwerking hebben naast de stimulerende muziek een belangrijke functie in deze lessen. Er is een opbouw in moeilijkheidsgraad van de gemaakte lessen, die door middel van muziek uit de hele wereld worden aangeboden.

Bij enkele lessen worden lesmaterialen gebruikt.

 

Na de pauze:sensomotorische lessen d.m.v. djembéoefeningen

 

Vierde cursusbijeenkomst.

 

Voor de pauze: dansante vorming onderbouw

Een vrije/creatieve vorm van dansbeleving, waarin de aspecten Tijd- Ruimte- Kracht en Lichaam centraal staan.

 

Na de pauze: zang/spellessen onderbouw

"Vergeten" záng-spellessen (een stuk Nederlands cultuurgoed) worden tijdens deze les uitgewerkt. Het spel staat tijdens deze lessen centraal en het lied is een hulpmiddel.

Iedere cursusmiddag/avond kan afgesloten worden met een ritme/djembé les


Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist een cursusmap. Deze map bevat een grote hoeveelheid lesideeën en 10 cd’s, die per direct in het reguliere lesprogramma ingezet kan worden.

Er wordt ook één USB stick per school verstrekt. Op de USB stick staan veel lessen onderverdeeld in de 3 pijlers.

De lessen zijn op thema en in onder/midden/bovenbouw verdeeld. 


Alle lessen die op de USB stick staan kunnen, inclusief de muziek, via het digibord worden aangeboden. De danslessen kunnen ook in de gym/speelzaal gegeven worden.

 

De darizacursus kan, in aangepaste vorm, ook aan alleen onderbouwleerkrachten gegeven worden..

Ook deze cursus heeft vier bijeenkomsten. Tijdens deze cursus wordt onderbouw gericht op de verschillende disciplines ingegaan en wordt er veel praktisch ingeoefend.

 

Het doel van de cursus

Leerkrachten leren hoe ze spel/zang/danslessen/sensomotorische lessen kunnen uitvoeren en welke materialen ze daarbij kunnen gebruiken.

Leerkrachten leren, hoe ze, door te observeren, zowel programmagerichte als ook ontwikkelingsgerichte lessen samen met de kinderen kunnen maken.

Leerkrachten leren wat de doelen van de verschillende vakgebieden zijn en hoe ze deze kunnen verwerken in diverse lesvormen.

Leerkrachten bewust maken dat veel schooldoelstellingen o.a. ook in speel/gymzaalactiviteiten verwerkt kunnen worden.

Gerealiseerd door Vydel.